Www.izare.nl, de site voor Gert Rebergen 

www.izare.nl

In het midden de informatie over het bedrijf.

Rechtsboven een diaserie met foto’s die Gert Rebergen maakte op vakanties en inkoopreizen.

Linksonder buttons met daarachter informatie over een andere liefhebberij van Gert. Hij heeft heel veel nieuwe pop- rock- en danceCD’s, ook van bandjes die net komen kijken. Daarnaast gaat hij elke maand een paar keer naar een concert in Paradiso, Melkweg, Rotown, 013, Tivoli, Doornroosje, en dergelijke.


Izare, sociaal maatschappelijk ondernemen


De missie van Izare B.V. is dat het er in maatschappelijk opzicht beter op moet worden voor mensen in een achterstandspositie.
Veelal gaat het daarbij om mensen met een verstandelijke, zintuiglijke, psychische, lichamelijke, sociale en/of maatschappelijke beperking.

Mensen in een achterstandspositie weten over het algemeen op hoofdlijn wat zij ten voordele van zichzelf en hun leefomgeving veranderd zouden willen zien.
Vaak hebben zij onvoldoende of geen mogelijkheden om hun (persoonlijke dan wel collectieve) wensen te realiseren.
Het is in het huidige tijdgewricht ook niet eenvoudig om de benodigde deskundige ondersteuning te organiseren of een adequaat maatschappelijk steunsysteem te mobiliseren.
Izare B.V. vindt in deze vaststelling een goede reden van bestaan.

Izare B.V. wil, desgewenst in samenwerking met zorg- of welzijnsinstellingen en bedrijven, op specifieke maat van de omstandigheden, innovatieve concepten ontwikkelen, kansen in de markt aangrijpen en reeds uitgewerkte ideeën realiseren, die aansluiten bij de missie.
Als beginpunt wordt daarbij (intern) ondernemerschap genomen.

Izare B.V. profileert zich op sociaal-maatschappelijk ondernemen op het grensvlak van zorg/welzijn en commercie.
De toegevoegde waarde ligt in de commerciële blik die op zorg & welzijn wordt geworpen, dan wel in de sociale kijk die wordt toegepast op commerciële bedrijfsactiviteiten.
Izare B.V. verbindt de twee werelden omdat deze tezamen tegelijkertijd een privaat en publiek doel kunnen dienen.

Izare B.V. wil in zekere zin ook zelf risicodragend zijn.
Een voorbeeld hiervan is dat Izare B.V. een holding vormt met iZArte B.V., het import bedrijf van moderne Zuid-Afrikaanse kunst en design, dat zich profileert op het concept ‘social import’.

www.izare.nl
wij maken het Gerrit Ebbink en Frank Fahner Kokstraat 12 7211 AP Eefde Gelderland Nederland