www.aapnootspel.nl, mijn eerste muziekles

www.aapnootspel.nl, de basis voor noten leren lezen

www.aapnootspel.nl was een site met 12 muziekspelletjes geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.
Vier ritmespelletjes, vier met melodische elementen en twee met noten in de g-sleutel, vormden samen een uitermate waardevolle ondersteuning bij de AMV-lessen (algemeen muzikale vorming) of tijdens het eerste lesjaar op een muziekinstrument. Wanneer je voor het eerst met notenbeeld te maken krijgt en je vooral veel kunt leren door goed te luisteren.

www.aapnootspel.nl


Leraren kunnen de leerlingen nu opdrachten geven met het lerarenvolg-en-stuursysteem

Wij Maken Het is nu geregistreerd door Thawte als betrouwbare Java-programmeur:veilige applicatie

Muziek horen, zien en spelen

www.aapnootspel.nl, leer lang en kort, hoog en laag onderscheiden AMV

Ongemerkt, zonder dingen te benoemen, op speelse wijze leer je iets over maten en waardes en hoge en lage klanken.
Zonder theorie, puur op wat je hoort, ga je muzikale regels begrijpen, en je muzikale inzicht vergroten.
Als je daarna op les het notenbeeld gaat aanleren, vallen principes als hele, halve en kwart noten samen met superbreedbek, breedbek of kikkers met een smal bekje. Of grote of smalle containers op een wagon. Je hebt er dan al een beeld bij. Welke containers passen op één wagon: lees maat...
Bij hoge en lage noten denk je aan de beren of vogels. De stap naar de abstracte notatie is voorbereid met aansprekende beelden.

www.aapnootspel.nl
wij maken het Gerrit Ebbink en Frank Fahner Kokstraat 12 7211 AP Eefde Gelderland Nederland