knapzakroute in en om Eefde

Contact Knapzakroute in en om Eefde


sponsors   |   contact

Verzoek

U heeft de route gelopen. Misschien ziet u de dingen anders of is de omgeving veranderd.
Mocht u opmerkingen of suggesties hebben dan ontvangen wij deze graag.

Koos / Gerrit
06 385 66 445   |   post@wijmakenhet.nl

Namens de Dorpsraad Eefde, themagroep Recreatie & Toerisme

Deze voorlopige versie: 30-05-21